Laravel tedu, lập trình php tại tedu.edu.vn

Trang chủ/ Laravel

Cấu hình tài khoản google gửi mail trong laravel.

3 tháng trước

Cấu hình tài khoản google gửi mail trong laravel.

Route::resource() trong laravel là gì?

3 tháng trước

-Route::resource() là một chức năng giúp chúng ta Xây dựng RESTful(websevice) một cách nhanh chóng. Đối với những người mới tiếp cận với PHP,Laravel thì chưa cảm thấy được ý nghĩa tuyệt vời của RESTful controller.

 

Fix lỗi

10 tháng trước

Fix lỗi "Excel cannot open the file 'XXX.xlsx' because the file format is not valid..." khi sử dụng maatwebsite (Laravel- excel)...

Laravel, get last insert id using Eloquent- Lấy ID vừa mới chèn

10 tháng trước

Laravel, get last insert id using Eloquent- Lấy ID vừa mới chèn

© 2017 TEDU LEARNING AND ENTERTAINMENT

NGUYEN MINH HOANG  

01 LE LOI ST, WARD 1, MY THO CITY, TIEN GIANG PROVINCE
Email: minhhoangtgg@gmail.com | Mobile N0:
+84835.58.58.78

Website: https://tedu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/hoangminhisme

 

tedu footer