Trang chủ/ Nhật ký trade

Nhật ký trade BO 06-04-2018- Đánh bài thành công!

5 tháng trước

Nhật ký trade BO 06-04-2018

Nhật ký trade BO 16-03-2018- Lòng tham là thứ giết chết ta trong nghề trade

6 tháng trước

Nhật ký trade BO 16-03-2018- Không kềm chế được cảm xúc- không nên làm nghề trade!!!

Nhật ký trade 14/03/2018- Chọn bóng nến phá bend.

6 tháng trước

Nhật ký trade 14/03/2018- Chọn bóng nến phá bend.

Tại sao chúng ta thường thua sau khi vừa thắng?

6 tháng trước

Tại sao chúng ta thường thua sau khi vừa thắng?

© 2017 TEDU LEARNING AND ENTERTAINMENT

NGUYEN MINH HOANG  

01 LE LOI ST, WARD 1, MY THO CITY, TIEN GIANG PROVINCE
Email: minhhoangtgg@gmail.com | Mobile N0:
+84 1255 022 800|

Website: http://tedu.edu.vn