Nhật ký trade

Nhật ký trade BO 06-04-2018- Đánh bài thành công!


Nhật ký trade BO 06-04-2018

Kinh nghiệm rút ra:

Đánh bài hay đầu tư ngoại hối?


Nhật ký trade BO 16-03-2018- Lòng tham là thứ giết chết ta trong nghề trade


Nhật ký trade BO 16-03-2018- Không kềm chế được cảm xúc- không nên làm nghề trade!!!

Kinh nghiệm rút ra:

Lòng tham và tính thiếu kỹ luật! (Bao nhiêu là đủ nhĩ? Có xe đạp lại ước có xe máy, có xe máy lại ước có xe hơi, có xe hơi lại ước có trực thăng!!!) Ôi thôi mệt quá!


Nhật ký trade 14/03/2018- Chọn bóng nến phá bend.


Nhật ký trade 14/03/2018- Chọn bóng nến phá bend.

Kinh nghiệm rút ra:

- Từ bỏ thói quen nhồi lệnh. Tập đánh đều đều! Thắng thua gì mỗi lệnh cũng 10$. Những cây nến phá bend và có bóng nến thật cao hả đánh. Nếu kéo cản sớm quá có thể dẫn đến lose.

 


Tại sao chúng ta thường thua sau khi vừa thắng?


Tại sao chúng ta thường thua sau khi vừa thắng?


Nhật ký trade 08/03/2018- Vui thôi đừng vui quá. Bình tỉnh trước mọi tình huống mới là người có trí tuệ!


Nhật ký trade 08/03/2018

Kinh nghiệm rút ra:

Vui thôi đừng vui quá! Hiện tại ước mơ lấy lại tiền đã thực hiện được. Thế nên học là chủ yếu. Quá tam ba bận!


Share with your friend!
© 2017 TEDU LEARNING AND ENTERTAINMENT

NGUYEN MINH HOANG  

01 LE LOI ST, WARD 1, MY THO CITY, TIEN GIANG PROVINCE
Email: minhhoangtgg@gmail.com | Mobile N0:
+84 1255 022 800|

Website: http://tedu.edu.vn