Nhật ký trade BO 13-02-2018

Nhật ký trade BO 14-02-2018

Ngày Buổi Thứ Khung giờ Cặp tiền Ghi chú
13/02/2018 Tối Thứ 3 21 ĐẾN 21H30 EUR/ USD Nến đi đều đều. Dễ đánh. (Lên thì nguyên dây, xuống cũng vậy!)
  Tối Thứ 3 12h đến 12h15 EUR/ USD Nến đi đều đều. Dễ đánh. (Lên thì nguyên dây, xuống cũng vậy!)

 

==> Nên đánh tầm 2 phút cho an toàn!. Luôn giử đúng niêm luật là một ngày chỉ 2 giao dịch.

1 giao dịch 100$ và 1 giao dịch 54$

Kinh nghiệm rút ra:

THÓI QUEN ĐÁNH BỪA, THÍCH THÌ ĐÁNH, ĐÁNH THEO CẢM TÍNH ĐÃ KHIẾN MÌNH MẤT GẦN 500$. BẮT BUỘC PHẢI BỎ VÀ KHÔNG 1 LẦN NÀO NỮA SAI PHẠM.


Share with your friend!
© 2017 TEDU LEARNING AND ENTERTAINMENT

NGUYEN MINH HOANG  

01 LE LOI ST, WARD 1, MY THO CITY, TIEN GIANG PROVINCE
Email: minhhoangtgg@gmail.com | Mobile N0:
+84 1255 022 800|

Website: http://tedu.edu.vn