Nhật ký trade BO 14-02-2018

Nhật ký trade BO 14-02-2018.

- Đã và đang tập bình tỉnh lại. Vì đã bị mất tương đối nhiều tiền ở việc đánh bừa, thiếu căn cứ.

- Khung thời gian đánh: 15 phút. (Có thể ít hơn, nhưng phải nhớ là nằm trong vòng 3 cây nến 5 phút. Nếu còn 2:20 giây nữa hết cây nến thì nên đánh là 12 phút). Tuần trước có đánh khung thời gian 10 phút nhưng không hiệu quả.

- Lịch sử các lệnh theo nến trắng: Win 2 lần cặp tiền AUD/USD

Lưu ý quan trọng: KHÔNG CHƠI NHỮNG CẶP TIỀN NÀO KHÔNG CHỨA USD.

 

Kinh nghiệm rút ra:

1. KHÔNG CHƠI NHỮNG CẶP TIỀN NÀO KHÔNG CHỨA USD.

2. BUỔI TỐI KHÔNG NÊN ĐÁNH THEO NẾN TRẮNG!


Share with your friend!
© 2017 TEDU LEARNING AND ENTERTAINMENT

NGUYEN MINH HOANG  

01 LE LOI ST, WARD 1, MY THO CITY, TIEN GIANG PROVINCE
Email: minhhoangtgg@gmail.com | Mobile N0:
+84 1255 022 800|

Website: http://tedu.edu.vn