Nhật ký trade BO 16-03-2018- Lòng tham là thứ giết chết ta trong nghề trade

Chào các bạn. Hôm nay mình lại đánh lung tung!!!

Bị cháy mất gần 100$. Uổng công sức mình ngồi trade 2 hôm mới được!!! Vô cùng buồn tủi! Đây là lần thứ n mình bị cháy như thế!

Nguyên nhân bị cháy: Lòng tham và tính thiếu kỹ luật! (Bao nhiêu là đủ nhĩ? Có xe đạp lại ước có xe máy, có xe máy lại ước có xe hơi, có xe hơi lại ước có trực thăng!!!) Ôi thôi mệt quá!
Mình còn có ý định nạp 250$ để xuống xác 1 lệnh! Như vậy không còn gọi là đầu tư nữa! Cờ bạc rõ ra!... 

Tự hứa với lòng mình sẽ sửa đổi. Và hãy cứ tự hào chút xíu vì hôm nay trade thua nhưng không nạp 250$ để xuống xác!

Nếu không thì mất cả chì lẫn chày! Nếu không có 250$ win mình vẫn sống. Nhưng lỡ mất 250$ thì mình toi. :v Ôi thôi mình thích hợp với nghề này không nhĩ?

 

Kinh nghiệm rút ra:

Lòng tham và tính thiếu kỹ luật! (Bao nhiêu là đủ nhĩ? Có xe đạp lại ước có xe máy, có xe máy lại ước có xe hơi, có xe hơi lại ước có trực thăng!!!) Ôi thôi mệt quá!


Share with your friend!
© 2017 TEDU LEARNING AND ENTERTAINMENT

NGUYEN MINH HOANG  

01 LE LOI ST, WARD 1, MY THO CITY, TIEN GIANG PROVINCE
Email: minhhoangtgg@gmail.com | Mobile N0:
+84 1255 022 800|

Website: http://tedu.edu.vn