tedu.edu.vn| Fix lỗi
61 views

Fix lỗi

Cái lỗi vô cùng định mệnh. Vào một ngày đẹp trời, code bổng dưng xuất hiện một cái lỗi vô cùng khốn kiếp khi bạn cố gắng xuất file dữ liệu ra đuôi xls hoặc xlsx!!!

Các bạn thêm các đoạn code sau vô mà nó sẽ hết ngay lỗi!

Link: https://stackoverflow.com/questions/29692749/cant-export-xlsx-or-xls-in-proper-format-all-data-are-jumbled


Share with your friend!
© 2017 TEDU LEARNING AND ENTERTAINMENT

NGUYEN MINH HOANG  

01 LE LOI ST, WARD 1, MY THO CITY, TIEN GIANG PROVINCE
Email: minhhoangtgg@gmail.com | Mobile N0:
+84 1255 022 800|

Website: http://tedu.edu.vn