Nguyễn Minh Hoàng

Web Developer
Nguyễn Minh Hoàng

Có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình web, viết blog. Thuộc thế hệ 9x đời đầu. Yêu thích khám phá, du lịch.

Thông tin cá nhân :
Kỹ năng :
laravel,html, css, js, mysql
Ngôn ngữ :
English, Japanese, Chinese
Sinh nhật :

12-06-1991

Địa chỉ :
Việt Nam
Điện thoại :
84564123123
Kinh nghiệm :

Web Designer

5 năm kinh nghiệm

VNPT Tiền Giang

Teacher

5 năm kinh nghiệm

TEDU Tiền Giang