Cách xử lý lỗi 419 Page Expired

Cách xử lý lỗi 419 Page Expired

Software, Application

Cách xử lý lỗi 419 Page Expired.

Đối với phiên bản laravel 5.8 trở lên. Có những lỗi vô cùng khó chịu. Điển hình như lỗi 419 Page Expried này. Hoàn toàn không cụ thể. Mài mò mãi mình mới fix được. Mà trớ trêu nó đơn giản chỉ thiếu token.

Để fix được các bạn thêm lệnh:

<form method="POST" action="/profile">
    @csrf
    ...
</form>