Laravel tedu, lập trình php tại tedu.edu.vn

Trang chủ/ Laravel

Cấu hình tài khoản google gửi mail trong laravel.

5 tháng trước

Cấu hình tài khoản google gửi mail trong laravel.

Route::resource() trong laravel là gì?

5 tháng trước

-Route::resource() là một chức năng giúp chúng ta Xây dựng RESTful(websevice) một cách nhanh chóng. Đối với những người mới tiếp cận với PHP,Laravel thì chưa cảm thấy được ý nghĩa tuyệt vời của RESTful controller.

 

Fix lỗi

1 năm trước

Fix lỗi "Excel cannot open the file 'XXX.xlsx' because the file format is not valid..." khi sử dụng maatwebsite (Laravel- excel)...

Laravel, get last insert id using Eloquent- Lấy ID vừa mới chèn

1 năm trước

Laravel, get last insert id using Eloquent- Lấy ID vừa mới chèn

© 2017 TEDU LEARNING AND ENTERTAINMENT

NGUYEN MINH HOANG  

01 LE LOI ST, WARD 1, MY THO CITY, TIEN GIANG PROVINCE
Email: minhhoangtgg@gmail.com | Mobile N0:
+84835.58.58.78

Website: https://tedu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/hoangminhisme

 

tedu footer