Cấu hình tài khoản google gửi mail trong laravel.

Trang chủ / Laravel / Cấu hình tài khoản google gửi mail trong laravel.

239 views

Cấu hình tài khoản google gửi mail trong laravel.

Mở khóa capcha: https://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha

Bật truy cập ứng dụng kém an toàn: https://myaccount.google.com/lesssecureapps?pli=1


Chia sẻ với bạn bè của bạn!
© 2017 TEDU LEARNING AND ENTERTAINMENT

NGUYEN MINH HOANG  

01 LE LOI ST, WARD 1, MY THO CITY, TIEN GIANG PROVINCE
Email: minhhoangtgg@gmail.com | Mobile N0:
+84835.58.58.78

Website: https://tedu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/hoangminhisme

 

tedu footer