Đang cập nhật người đăng

Đang cập nhật

time7 tháng trước

Chạy nhiều tên miền trên cùng một hosting lưu trử.

Để chạy được nhiều tên miền trên cùng 1 hosting. Bạn phải trải qua các bước sau đây:

Bước 1: Trỏ domain về địa chỉ cùng với địa chỉ IP của nhà cung cấp hosting.

Bước 2: Vào Addon Domains để thêm 1 domain mới.

Post a project

To

Post a job