Gán tiêu đề bài viết cùng 1 dòng để website cân đối hơn bằng css (Truncate css)

Gán tiêu đề bài viết cùng 1 dòng để website cân đối hơn bằng css (Truncate css)

Software, Application

Đã có lần các bạn hiển thị bài viết ra website mà các tiêu đề bài viết của website bạn bị vở giao diện hay không? Có nhiều lựa chọn cho bạn để fix các lỗi này.

Nhưng hôm nay tedu.edu.vn xin hướng dẫn các bạn một giải pháp đơn giản và nhanh chóng nhưng mang lại hiệu quả tuyệt đối đó chính là dùng css để xử lý vấn đề này. Các bạn hãy chép đoạn css này vào và sử dụng nhé.

.truncate2
    {
        text-overflow: ellipsis;
        display: -webkit-box;
        -webkit-line-clamp: 2;
        -webkit-box-orient: vertical;
        word-wrap: break-word;
        white-space: normal;
        color: #3a3a3b;
        overflow: hidden;
    }

 

Bây giờ các bạn chỉ cần khai báo 1 thẻ div có class là .truncate2 và thưởng thức thành quả nhé.

Kết quả:

Chúc các bạn thành công.