Đang cập nhật

time2 years ago

Hướng dẫn sửa lỗi Cài SQL báo lỗi "Restart Computer"

Khi cài đặt SQL 2008 thì báo lỗi như sau:
rule_restart. 
Cách khắc phục:
Đối với Windows 10 thì kiểm tra bước ở dưới trước còn các bản Windows cũ hơn thì bỏ qua bước này
- Windows 10:

rs1.JPG
Cách 1:
 Giữ nguyên của sổ cài đặt trên. Download file theo link sau:
Link fix: FixRegSQL2008_Restart
Làm theo hướng dẫn như hình dưới:

caisql_restart_merg. ​


Xuất hiện bảng tiếp theo thì làm như hình:
 

caisql_powershell2. 

Sau đó quay lại cửa sổ đang cài đặt bấm vào nút "Re-run" và tiếp tục cài đặt bình thường
Cách 2: Thoát các cửa sổ đang cài đặt rồi làm theo hướng dẫn như sau:
1. Vào thư mục chứa bộ cài SQL2008 > Tạo Shortcut bộ cài bằng cách: Bấm chuột phải vào file chạy setup SQL chọn "Create shortcut" như hình dưới:
sql1.

2. Mở thộc tính file Shortcut lên bằng cách: Bấm chuột phải vào file Shortcut vừa tạo > Chọn Properties như hình dưới:
sql2.

3. Tại Tab "Shortcut" dán dòng lệnh màu vàng /ACTION=INSTALL /SkipRules=RebootRequiredCheck vào cuối dòng Target như hình dưới:
sql4_2.

Chú ý: Sau dấu nháy kép " và trước /ACTION=INSTALL /Skip... là khoảng trắng ' ' (dấu cách - Space)
4. Bấm OK lưu lại
5. Bấm chuột phải vào Shortcut > Chọn "Run as Administrator" để càisql5.
6. Tiếp tục cài đặt như bình thường.

Các file đính kèm:

Nguồn: https://forum.misa.com.vn/threads/huong-dan-sua-loi-cai-sql-bao-loi-restart-computer.5780/

 

Post a project

To

Post a job