Khi gặp lỗi "PHP Fileinfo extension must be installed/enabled to use Intervention Image" trên hosting chạy web Laravel 5.8

Lượt xem bài viết: 147

Nguồn: Sưu tầm Tác giả: Nguyễn Minh Hoàng

Bài viết ngẫu nhiên

Bạn phải bật fileinfo tại Cpanel lên mới có thể sử dụng được.

Cách thức thực hiện như sau:

You can enable fileinfo extension from cpanel 1 Go to SOFTWARE=>Select PHP Version=>fileinfo check box and enable fileinfo extension. You can see in image.

Viết gì đó

Có 0 bình luận