Trang chủ / Nhật ký trade / Nhật ký trade ngày 07-11-2018

348 views

Nhật ký trade ngày 07-11-2018
 

Kinh nghiệm rút ra:

Tính bốc đồng quá dữ dội. Hôm nay chốt lời 200$. Nhưng nguy cơ bị mất hết rất cao. Phải cố gắng kềm chế bản thân để có đầy đủ động lực phấn đấu kiếm tiền.

 


Chia sẻ với bạn bè của bạn!
© 2017 TEDU LEARNING AND ENTERTAINMENT

NGUYEN MINH HOANG  

01 LE LOI ST, WARD 1, MY THO CITY, TIEN GIANG PROVINCE
Email: minhhoangtgg@gmail.com | Mobile N0:
+84835.58.58.78

Website: https://tedu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/hoangminhisme

 

tedu footer