Đang cập nhật

time3 years ago

Sử dụng Ajax trong Laravel - Khóa học Laravel 5.x tại tedu.edu.vn

Sử dụng Ajax trong Laravel| Khóa học Laravel 5.x tại tedu.edu.vn

Để sử dụng Ajax trong laravel các bạn phải có thẻ meta đặt ở đầu của website để tránh bị lỗi thiếu _TOKEN

Sau đây là các bước để thực hiện!

Ghi chú: Mình sẽ không show code cụ thể. Quan trọng là các bạn hiểu được quy trình làm. Vi hiểu quan trọng hơn là làm mà!

B1: Nhúng thẻ  vào đầu trang

B2: Vào route tạo 1 route mới nhé

B3: Vào file javascript để viết Ajax. Các bạn khai báo thêm một biến là CSRS_TOKEN để POST dữ liệu đi không bị lỗi thiếu _TOKEN

Bước 4: Vào controller viết hàm để xử lý và trả về kết quả.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu không làm được hoặc thắc mắc các bạn có thể để lại comment bên dưới mình sẽ hỗ trợ!

 

Post a project

To

Post a job