Đang cập nhật

time1 year ago

Sử dụng Slider của bxSlider cực chất - Đơn giản sử dụng.

<html>
<head>

 <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/bxslider/4.2.12/jquery.bxslider.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/bxslider/4.2.12/jquery.bxslider.min.js"></script>

 <script>
  $(document).ready(function(){
   $('.slider').bxSlider();
  });
 </script>

</head>
<body>

 <div class="slider">
  <div>I am a slide.</div>
  <div>I am another slide.</div>
 </div>

</body>
</html>
bxSlider là một trong những plugin trượt nội dung jQuery phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất. Cấu hình / sử dụng rất đơn giản và có nhiều tùy chọn để cung cấp toàn quyền kiểm soát cho người dùng. Giống như một plugin khác, bxSlider cũng có tài liệu phong phú để bắt đầu.

Xem chi tiết tại trang chủ của: bxSlider

Xem demo tại đây

Post a project

To

Post a job