Truyền dữ liệu ra View trong Laravel 5.8 - View Share trong 1 cú click chuột.

Trang chủ / Laravel / Truyền dữ liệu ra View trong Laravel 5.8 - View Share trong 1 cú click chuột.

53 views

Truyền dữ liệu ra View trong Laravel 5.8 - View Share trong 1 cú click chuột.

Nếu bạn muốn tất cả các trang blade của mình đều có thể gọi được biến đó thì hãy sử dụng chức năng này nhé.

Bạn chỉ cần khai báo đơn giản như hình bên dưới là có thể thực hiện được.

Trong đó Auth:user() là mình muốn lấy các dữ liệu khi user tiến hành đăng nhập. (Bao gồm tất cả nội dung của User.

Thay vì phải gọi nhiều lần thì mình chỉ gọi duy nhất 1 lần là sử dụng được. (Đường dẫn khai báo trong laravel 5.8: routes/web.php)


Chia sẻ với bạn bè của bạn!
© 2017 TEDU LEARNING AND ENTERTAINMENT

NGUYEN MINH HOANG  

01 LE LOI ST, WARD 1, MY THO CITY, TIEN GIANG PROVINCE
Email: minhhoangtgg@gmail.com | Mobile N0:
+84835.58.58.78

Website: https://tedu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/hoangminhisme

 

tedu footer