Xử lý lỗi 419 đáng ghét trong Laravel 5.8

Xử lý lỗi 419 đáng ghét trong Laravel 5.8

Software, Application

Nếu một ngày bạn gặp lỗi đáng ghét này. Đừng sợ. Mình sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục nhé.

Đơn giản bạn hãy vào config/session.php và tìm đến dòng "'domain' => env('SESSION_DOMAIN', 'http://localhost')," thay bằng "'domain' => env('SESSION_DOMAIN', ''),' nhé.